వర్షానికి నీటితో నిండిన కాలనీ

నీటిలో మునిగిన లింగంపల్లి అండర్ పాస్

నీటిలో మునిగిన లింగంపల్లి అండర్ పాస్

వరద ధాటికి చెల్లాచెదురైన ఫర్నీచర్

వరదలో కొట్టుకుపోతున్న వ్యక్తి

ఉప్పుగూడలో రోడ్డుపై నడుంలోతు నీరు